دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

برگزاری جلسه گزارش دفاع پایان نامه حسین مستعلی دانشجوی ارشد رشته بهداشت روان

 | تاریخ ارسال: 1401/3/2 | 
برگزاری جلسه گزارش دفاع پایان نامه حسین مستعلی دانشجوی ارشد رشته بهداشت روان
جلسه گزارش دفاع پایان نامه حسین مستعلی دانشجوی ارشد رشته بهداشت روان در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه روز دوشنبه دوم خرداد ماه سال جاری در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان تشکیل گردید.
اساتید راهنما، مشاور و داوران این پایان نامه دکتر مژگان لطفی (استاد راهنما)، دکتر سید وحید شریعت، دکتر نادره معماریان (اساتید مشاور)، دکتر وحید راشدی و دکتر مرتضی ناصربخت (اساتید داور) بودند.
در این جلسه پایان نامه ای با موضوع « بررسی موانع دسترسی افراد به خدمات سلامت روان در مراجعه کنندگان به مراکز خدمات جامع سلامت» مطرح گردید.
نتایج این پژوهش که با هدف مشخص کردن موانع دسترسی به خدمات سلامت روان انجام شد نشان داد که در موانع برون فردی میانگین خرده مقیاس های ارجاع پزشک، بیمه و خدمات مالی و در موانع درون فردی میانگین دو خرده مقیاس خطای شناختی (عادی انگاری افسردگی) و انگ از حد متوسط بالاتر بوده است.
بنابراین می توان این خرده مقیاس ها را به عنوان مهم ترین موانع دسترسی به خدمات سلامت روان در این پژوهش معرفی نمود. 
همچین میانگین خرده مقیاس های برون فردی تبعیض سنی (سنگرایی) و امتیاز حمل و نقل از حد متوسط کمتر بوده که این نتایج نشان میدهد این موانع در این پژوهش نقش کم رنگ تری داشتند.

خبرنگار: مریم مهربانی
تهیه عکس: سیدحسین سیدمحمدی
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 764 بار   |   دفعات چاپ: 76 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر