دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران)- کارگاه ها
برگزاری کارگاه آموزشی مداخله کوتاه مدت در اقدام به خودکشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/28 | 


کارگاه آموزشی مداخله کوتاه مدت در اقدام به خودکشی (ASSIP) به صورت آنلاین در حال برگزاری است.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ کارگاه آموزشی مداخله کوتاه مدت در اقدام به خودکشی (Attempted Suicide Short Intervention Program- ASSIP) با همکاری دفتر سلامت روان سازمان جهانی بهداشت، هسته پیشگیری از خودکشی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، مرکز تحقیقات بهداشت روان و دفتر مشاوره دانشگاه تهران از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ تا ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ در حال برگزاری است. 
این کارگاه به صورت آنلاین و توسط پرفسور کنراد مایکل بنیانگذار این رویکرد تدریس می‌شود. 
هدف از برگزاری این کارگاه این است که افراد آموزش دیده در توسعه مداخله پیشگیری از خودکشی برای اقدام کنندگان موثر باشند و این روش را به سایر کارشناسان به ویژه در مراکز جامع خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه منتقل کنند.


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران):
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.39326.128406.fa
برگشت به اصل مطلب