دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • ریاست
 • معاونت پژوهشی
 • معاونت آموزشی
 • معاونت اداری مالی
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

فراخوان جذب هیات علمی تعهدات قانونی

فراخوان جذب هیات علمی تعهدات قانونی ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

برگزاری سخنرانی هفتگی دانشکده و گروه روانپزشکی توسط دکتر تلخابی

سخنرانی هفتگی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و گروه روانپزشکی برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

برگزاری دومین جلسه کارگروه مدیریت سبز در دانشکده

دومین جلسه کارگروه مدیریت سبز در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.   ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱

برگزاری سخنرانی هفتگی دانشکده و گروه روانپزشکی توسط دکتر مهدی تهرانی دوست

سخنرانی هفتگی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و گروه روانپزشکی برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱

برگزاری جلسه معاونت پژوهشی در دانشکده

جلسه معاونت پژوهشی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱

جلسات سخنرانی هفتگی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و گروه روانپزشکی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱

وبینار آشنایی با طرح های بنیاد ملی نخبگان برگزار خواهد شد

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱

وبینار آسیب‌های اجتماعی؛ یک گفتگوی بین‌رشته‌ای برگزار خواهد شد

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱

نشست چهارم از سلسله گفتگوهای اندیشمندان ایران و افغانستان برگزار خواهد شد

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

جلسات سخنرانی هفتگی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و گروه روانپزشکی

..

ادامه...
 • img_yw_news
  چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

  کارگاه مجازی آمار کاربردی برای غیر آماری ها برگزار خواهد شد

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

  دوره ملی بینش مطهر با رویکرد امر به معروف

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

  برگزاری کارگاه آموزشی مداخله کوتاه مدت در اقدام به خودکشی

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

  کارگاه آموزش نویسندگی

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

  کارگاه خانه و مدرسه در هفته سلامت روان با عنوان «مهارت های زندگی در کودکان»

  ..

  ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱

برگزاری جلسه گزارش دفاع پایان نامه حسین مستعلی دانشجوی ارشد رشته بهداشت روان

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

برگزاری جلسه گزارش دفاع پایان نامه ناهید بهادریان لطف آبادی دانشجوی ارشد روانشناسی سلامت

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰

برگزاری جلسه گزارش دفاع پایان نامه زینب صمدی دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه شهرزاد احمد کرجی دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰

برگزاری جلسه گزارش پایان نامه زینب کارخانه دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

..

ادامه...
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم